HANDELSBETINGELSER

 

Produktinformation:

På SCHACK-CLASSIC.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til mail@schack-classic.dk eller kontakt os på telefon, 21746530

 

Priser:

Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Priserne kan ændres løbende. Køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen, såfremt Schack Classic accepterer ordren.

 

Bestilling:

Præsentation af varer sammen med en pris på SCHACK-CLASSIC.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra SCHACK-CLASSIC.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til SCHACK-CLASSIC.dk om at købe varen på de oplyste vilkår.

En bindende aftale mellem køber og SCHACK-CLASSIC.dk er først indgået, når SCHACK-CLASSIC.dk ved en ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud.

 

Betaling:

Betaling kan på nuværende tidspunkt ske på følgende måder:

1. Bankoverførsel
2. PayPal
3. Betaling ved afhentning 

1. Bankoverførsel

Beløbet bedes overføres til:

Bank: Handelsbanken 7100 Vejle, DK
Registreringsnummer: 7635
Kontonummer: 2048409

IBAN DK3776350002048409
SWIFT HANDDKKK

2. PayPal

Kontakt os for brug af PayPal (der pålægges et gebyr på 5% af beløbet)

3. Betaling ved afhentning 

Kontakt os, hvis du ønsker at betale ved afhentning

 

Brugtmoms:

Alle varer på SCHACK-CLASSIC.dk sælges under ordningen brugtmoms, og køber kan således ikke fratrække købsmoms for disse varer.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.

Levering

Se dine leveringsmuligheder her

Reklamation:

Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal, efter køber har opdaget manglen, ske til SCHACK-CLASSIC.dk inden for en rimelig tid efter varemodtagelsen. Ellers mister køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

 

Ansvarsfraskrivelse og garanti:

SCHACK-CLASSIC.dk har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre hjemmesider igennem links. Disse hjemmesider er uden for SCHACK-CLASSIC.dk's kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og SCHACK-CLASSIC.dk, varerne opfylder således købers forventninger, såfremt de svarer til SCHACK-CLASSIC’s egen beskrivelse.

SCHACK-CLASSIC.dk er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for SCHACK-CLASSIC.dk's kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Fortrydelsesret

Meddeler køber SCHACK-CLASSIC.dk, at køber har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler SCHACK-CLASSIC.dk det modtagne beløb.

Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Post Danmark - ikke alternative pakke distributører. Da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret - sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Danmark.

 

Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.

Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg (til private) - det gælder ikke varer afhentet i vor butik og heller ikke varer solgt til virksomheder.

 

Schack Classic betaler de modtagne beløb, når den returnerede varer modtages i ubrugt og ubeskadiget stand.

 

Hjemmesiden www.schack-classic.dk drives af firmaet:

Schack Antik Trend

CVR nr: 19957543

TELEFON: 21746530

ADRESSE: Axel Kiers Vej, 8270, Højbjerg

   

Forbehold for ændringer:

Schack Classic forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

 

Links:

PBS - Pengeinstitutternes Betalings Service www.pbs.dk

FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk

Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk

Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk

Forbrugerinformation www.forbruger.dk